icon-phone 0916 493 365

icon-skypeMr. Kim Hoàng

icon-dienthoai 0916 493 365

icon-mail hoang.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Chiến

icon-dienthoai 0962 683 171

icon-mail chien.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Kiệt

icon-dienthoai 0933 248 988

icon-mail kiet.nguyen@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Long

icon-dienthoai 0944 322 677

icon-mail long.truong@anhduongtech.com

Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi

icon-vi
icon-en

icon-hotline0916 493 365

icon-mailkinhdoanh@handtool.com.vn

Chi Tiết Sản Phẩm

Đầu tuýp đen, vuông 1 inch, Ega Master 65534

 

1" IMPACT SOCKET WRENCHES

 
 

 

 
Socket_Wrenches - Impact_Socket_Wrenches - 1   Socket Wrenches - Impact Socket Wrenches - 1
 

MM

 
Code AF-6 Units to add to cart
                   
63882 40mm 65 65 55 28 850 1 1 Units to add to cart
65534 24mm 60 42 50 23 550 1 1 Units to add to cart
65535 27mm 65 45 50 23 550 1 1 Units to add to cart
65536 30mm 65 49 50 23 550 1 1 Units to add to cart
65537 32mm 65 50 50 26 600 1 1 Units to add to cart
65538 36mm 65 55 50 26 700 1 1 Units to add to cart
60640 38mm 65 60 55 28 800 1 1 Units to add to cart
60641 41mm 65 65 55 28 850 1 1 Units to add to cart
60642 42mm 70 65 55 28 850 1 1 Units to add to cart
60643 46mm 75 75 55 32 1050 1 1 Units to add to cart
63890 48mm 75 75 55 32 1050 1 1 Units to add to cart
60644 50mm 75 75 55 32 1050 1 1 Units to add to cart
60645 52mm 80 77 80 32 1100 1 1 Units to add to cart
60646 54mm 80 80 80 32 1150 1 - Units to add to cart
60647 55mm 85 80 85 45 1200 1 - Units to add to cart
60648 56mm 85 80 85 47 1250 1 - Units to add to cart
60649 57mm 85 85 85 47 1300 1 - Units to add to cart
60650 58mm 85 85 85 47 1350 1 - Units to add to cart
60651 60mm 90 85 90 47 1450 1 - Units to add to cart
60652 62mm 90 90 90 47 1450 1 - Units to add to cart
60653 63mm 90 90 90 47 1550 1 - Units to add to cart
60654 65mm 95 95 95 47 1550 1 - Units to add to cart
60655 70mm 100 100 100 50 1700 1 - Units to add to cart
60656 75mm 100 105 100 55 3600 1 - Units to add to cart

Sản phẩm khác

Thông tin giao hàng

Họ và tên*
Địa chỉ *
Số điện thoại *
Email*
Nội dung*