icon-phone 0916 493 365

icon-skypeMr. Kim Hoàng

icon-dienthoai 0916 493 365

icon-mail hoang.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Chiến

icon-dienthoai 0962 683 171

icon-mail chien.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Kiệt

icon-dienthoai 0933 248 988

icon-mail kiet.nguyen@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Long

icon-dienthoai 0944 322 677

icon-mail long.truong@anhduongtech.com

Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi

icon-vi
icon-en

icon-hotline0916 493 365

icon-mailkinhdoanh@handtool.com.vn

Chi Tiết Sản Phẩm

Đầu tuýp đen, vuông 1/2 inch Ega Master 60658

 

 
Socket_Wrenches - Impact_Socket_Wrenches - 1/2 - 1/2   Socket Wrenches - Impact Socket Wrenches - 1/2 - 1/2
 

1/2" - IMPACT SOCKET WRENCHES

 
Code AF-6 Units to add to cart
                   
60658 8mm 38 17 24 15 65 6 1 Units to add to cart
60603 10mm 38 17 24 15 65 6 1 Units to add to cart
60604 11mm 38 19 24 15 80 6 1 Units to add to cart
60605 12mm 38 20 24 15 80 6 1 Units to add to cart
60606 13mm 38 22 24 15 8 6 1 Units to add to cart
60607 14mm 38 24 24 15 80 6 1 Units to add to cart
60608 15mm 38 24 24 16 80 6 1 Units to add to cart
60609 16mm 38 24 24 16 80 6 1 Units to add to cart
60610 17mm 38 26 26 16 95 6 1 Units to add to cart
60611 18mm 38 28 28 16 110 6 1 Units to add to cart
60612 19mm 38 28 28 18 110 6 1 Units to add to cart
60639 20mm 38 29 29 18 110 6 1 Units to add to cart
60613 21mm 38 30 30 18 120 6 1 Units to add to cart
60614 22mm 38 32 32 20 140 6 1 Units to add to cart
60615 24mm 38 34 34 20 160 6 1 Units to add to cart
60616 27mm 38 38 35 20 185 6 1 Units to add to cart
60617 29mm 38 40 35 20 200 6 1 Units to add to cart
60618 30mm 43 42 42 20 210 6 1 Units to add to cart
60619 32mm 38 44 35 20 210 6 1 Units to add to cart

Sản phẩm khác

Thông tin giao hàng

Họ và tên*
Địa chỉ *
Số điện thoại *
Email*
Nội dung*