icon-phone 0916 493 365

icon-skypeMr. Kim Hoàng

icon-dienthoai 0916 493 365

icon-mail hoang.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Chiến

icon-dienthoai 0962 683 171

icon-mail chien.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Kiệt

icon-dienthoai 0933 248 988

icon-mail kiet.nguyen@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Long

icon-dienthoai 0944 322 677

icon-mail long.truong@anhduongtech.com

Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi

icon-vi
icon-en

icon-hotline0916 493 365

icon-mailkinhdoanh@handtool.com.vn

Chi Tiết Sản Phẩm

Đầu tuýp đen, vuông 1/2 inch, Size Inch, Ega Master 65213

 

 
Socket_Wrenches - Impact_Socket_Wrenches - 1/2_INCH - 1/2   Socket Wrenches - Impact Socket Wrenches - 1/2 INCH - 1/2
 

1/2" - INCH - IMPACT SOCKET WRENCHES

 
Code AF-6 Units to add to cart
                   
65213 3/8 38 16 23 14 85 6 1 Units to add to cart
65214 7/16 38 18 23 14 85 6 1 Units to add to cart
65215 1/2 38 20 23 14 85 6 1 Units to add to cart
65216 9/16 38 85 23 14 85 6 1 Units to add to cart
65217 5/8 38 24 24 15 125 6 1 Units to add to cart
65218 11/16 38 26 26 16 125 6 1 Units to add to cart
65219 3/4 38 28 28 16 125 6 1 Units to add to cart
65220 13/16 38 30 30 19 125 6 1 Units to add to cart
65221 7/8 38 32 32 20 130 6 1 Units to add to cart
65222 15/16 38 34 34 20 135 6 1 Units to add to cart
65223 1 38 36 35 21 145 6 1 Units to add to cart
65224 1.1/16 38 38 35 21 170 6 1 Units to add to cart
65225 1.1/8 38 40 35 21 190 6 1 Units to add to cart
65226 1.1/4 38 44 35 21 200 6 1 Units to add to cart

Sản phẩm khác

Thông tin giao hàng

Họ và tên*
Địa chỉ *
Số điện thoại *
Email*
Nội dung*