icon-phone 0916 493 365

icon-skypeMr. Kim Hoàng

icon-dienthoai 0916 493 365

icon-mail hoang.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Chiến

icon-dienthoai 0962 683 171

icon-mail chien.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Kiệt

icon-dienthoai 0933 248 988

icon-mail kiet.nguyen@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Long

icon-dienthoai 0944 322 677

icon-mail long.truong@anhduongtech.com

Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi

icon-vi
icon-en

icon-hotline0916 493 365

icon-mailkinhdoanh@handtool.com.vn

Chi Tiết Sản Phẩm

Đầu tuýp đen, vuông 3/4 inch, Ega Master 63879

Socket_Wrenches - Impact_Socket_Wrenches - 3/4_MM - 3/4_MM_-_IMPACT_SOCKET_WRENCHES   Socket Wrenches - Impact Socket Wrenches - 3/4 MM - 3/4 MM - IMPACT SOCKET WRENCHES

 

3/4 MM - IMPACT SOCKET WRENCHES

 
Code AF-6 Units to add to cart
                   
63879 17mm 50 30 38 18 220 1 1 Units to add to cart
60620 19mm 50 33 44 0 230 1 1 Units to add to cart
60621 21mm 50 35 44 0 230 1 1 Units to add to cart
60622 22mm 50 37 44 0 230 1 1 Units to add to cart
60623 23mm 50 38 44 0 230 1 1 Units to add to cart
60624 24mm 50 39 44 0 230 1 1 Units to add to cart
60625 26mm 50 41 44 0 230 1 1 Units to add to cart
60626 27mm 53 43 44 0 230 1 1 Units to add to cart
60627 28mm 55 44 44 0 230 1 1 Units to add to cart
60628 29mm 55 45 44 0 310 1 1 Units to add to cart
60629 30mm 55 46 44 0 420 1 1 Units to add to cart
60630 32mm 55 49 44 0 440 1 1 Units to add to cart
60631 33mm 55 51 44 0 460 1 1 Units to add to cart
60632 34mm 55 51 44 0 480 1 1 Units to add to cart
60633 36mm 55 54 44 0 500 1 1 Units to add to cart
60634 38mm 55 55 44 0 550 1 1 Units to add to cart
60635 41mm 55 60 44 0 600 1 1 Units to add to cart
60636 42mm 60 60 44 0 700 1 1 Units to add to cart
60637 46mm 60 65 44 0 700 1 1 Units to add to cart
63880 48mm 70 70 55 28 1100 1 - Units to add to cart
60638 50mm 70 70 55 0 1100 1 - Units to add to cart
63881 54mm 70 70 55 32 1100 1 - Units to add to cart

Sản phẩm khác

Thông tin giao hàng

Họ và tên*
Địa chỉ *
Số điện thoại *
Email*
Nội dung*