icon-phone 0916 493 365

icon-skypeMr. Kim Hoàng

icon-dienthoai 0916 493 365

icon-mail hoang.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Chiến

icon-dienthoai 0962 683 171

icon-mail chien.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Kiệt

icon-dienthoai 0933 248 988

icon-mail kiet.nguyen@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Long

icon-dienthoai 0944 322 677

icon-mail long.truong@anhduongtech.com

Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi

icon-vi
icon-en

icon-hotline0916 493 365

icon-mailkinhdoanh@handtool.com.vn

Chi Tiết Sản Phẩm

Máy khoan dưới nước HAMMER DRILL (PNEUMATIC)

HAMMER DRILL (PNEUMATIC)

 
 

 

 
Tools_for_underwater_use - PNEUMATIC - -HAMMER_DRILL_(PNEUMATIC) - 625_RPM
 
Code Units to add to cart
   
79907 Units to add to cart
 
Tools_for_underwater_use - PNEUMATIC - -HAMMER_DRILL_(PNEUMATIC) - 250_RPM
 

250 RPM

 
Code Units to add to cart
   
79908 Units to add to cart
 
Tools_for_underwater_use - PNEUMATIC - -HAMMER_DRILL_(PNEUMATIC) - 250_RPM
 

250 RPM

 
Code Units to add to cart
   
79916 Units to add to cart
 

DRILL (PNEUMATIC)

 
 

 

 
Tools_for_underwater_use - PNEUMATIC - DRILL_(PNEUMATIC) - 1550_RPM
 
Code Units to add to cart
   
79904 Units to add to cart
 
Tools_for_underwater_use - PNEUMATIC - DRILL_(PNEUMATIC) - 850_RPM
 
Code Units to add to cart
   
79905 Units to add to cart
 
Tools_for_underwater_use - PNEUMATIC - DRILL_(PNEUMATIC) - 950_RPM
 
Code Units to add to cart
   
79906 Units to add to cart

Sản phẩm khác

Thông tin giao hàng

Họ và tên*
Địa chỉ *
Số điện thoại *
Email*
Nội dung*