icon-phone 0916 493 365

icon-skypeMr. Kim Hoàng

icon-dienthoai 0916 493 365

icon-mail hoang.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Chiến

icon-dienthoai 0962 683 171

icon-mail chien.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Kiệt

icon-dienthoai 0933 248 988

icon-mail kiet.nguyen@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Long

icon-dienthoai 0944 322 677

icon-mail long.truong@anhduongtech.com

Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi

icon-vi
icon-en

icon-hotline0916 493 365

icon-mailkinhdoanh@handtool.com.vn

Chi Tiết Sản Phẩm

Miếng đệm Đồng Brass Shim Rolls 6

Brass Shim Stock

 

  •  Brass Shim Stock is a half hard, cold rolled,
    CDA 260 alloy
  • Rockwell Hardness: 30T 56 - 68
  • Meets SAE-CA-260, CDA 260, ASTM B-19 & B-36
  • Tensile Strength: 57 - 67,000 p.s.i.
  • Elongation: 18 to 42% in 2"

 Quy Cách:

6" x 60" Brass Shim Stock Rolls. Dày 0.001in đến 0.031in. ( dày 0.025mm - 0.787mm )

6" x 100" Brass Shim Stock Rolls. Dày 0.001in đến 0.031in. ( dày 0.025mm - 0.787mm )

6" x 180" Brass Shim Stock Rolls. Dày 0.001" đến 0.031". ( dày 0.025mm - 0.787mm )

12" x 120" Brass Shim Stock Rolls. Dày 0.001" đến 0.02". ( dày 0.025mm - 0.508mm )

 

Brass Shim Stock Metric Rolls

UPC No. Millimeter Thickness Weight
17971 0.05 0.46
17972 0.10 0.82
17973 0.15 1.21
17974 0.20 1.57
17975 0.25 1.96
17976 0.30 2.44
17977 0.40 3.08
17978 0.50 3.92
17979 0.65 5.08
17980 .80 6.13

 

 

 

 

 

Sản phẩm khác

Thông tin giao hàng

Họ và tên*
Địa chỉ *
Số điện thoại *
Email*
Nội dung*