icon-phone 0916 493 365

icon-skypeMr. Kim Hoàng

icon-dienthoai 0916 493 365

icon-mail hoang.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Chiến

icon-dienthoai 0962 683 171

icon-mail chien.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Kiệt

icon-dienthoai 0933 248 988

icon-mail kiet.nguyen@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Long

icon-dienthoai 0944 322 677

icon-mail long.truong@anhduongtech.com

Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi

icon-vi
icon-en

icon-hotline0916 493 365

icon-mailkinhdoanh@handtool.com.vn

Chi Tiết Sản Phẩm

Miếng đệm Shim 01mm, 0.2mm, 0.3mm, 0.08mm

Mô t:

Product

Specification

Thickness (mm)

 

 

   


 

Shim 302/304SS  Size 30.5cmX254cm

0.002

 

 

 

       


 

Shim 302/304SS  Size 30.5cmX254cm

0.003

 

 

 

       


 

Shim 302/304SS  Size 30.5cmX254cm

0.004

 

 

 

       


  

Shim 302/304SS  Size 30.5cmX254cm

0.005

 

 

 

       


 

Shim 302/304SS  Size 30.5cmX254cm

0.006

 

 

 

       


  

Shim 302/304SS  Size 30.5cmX254cm

0.007

 

 

 

       


 

Shim 302/304SS  Size 30.5cmX254cm

0.008

 

 

 

       


 

Shim 302/304SS  Size 30.5cmX254cm

0.009

 

 

 

       


 

Shim 302/304SS  Size 30.5cmX254cm

0.01

 

 

 

       


 

Shim 302/304SS  Size 30.5cmX254cm

0.015

 

 

 

       


  

Shim 302/304SS  Size 30.5cmX254cm

0.02

 

 

 

       


  

Shim 302/304SS  Size 30.5cmX254cm

0.025

 

 

 

       


 

Shim 302/304SS  Size 30.5cmX254cm

0.03

 

 

 

       


 

Shim 302/304SS  Size 30.5cmX254cm

0.05

           

Mô tả:

Product

Specification

Thickness (mm)

 

 

   


 

Shim 302/304SS  Size 15.2cmX127cm

0.002

 

 

 

       


 

Shim 302/304SS  Size 15.2cmX127cm

0.003

 

 

 

       


 

Shim 302/304SS  Size 15.2cmX127cm

0.004

 

 

 

       


  

Shim 302/304SS  Size 15.2cmX127cm

0.005

 

 

 

       


 

Shim 302/304SS  Size 15.2cmX127cm

0.006

 

 

 

       


  

Shim 302/304SS  Size 15.2cmX127cm

0.007

 

 

 

       


 

Shim 302/304SS  Size 15.2cmX127cm

0.008

 

 

 

       


 

Shim 302/304SS  Size 15.2cmX127cm

0.009

 

 

 

       


 

Shim 302/304SS  Size 15.2cmX127cm

0.01

 

 

 

       


 

Shim 302/304SS  Size 15.2cmX127cm

0.015

 

 

 

       


  

Shim 302/304SS  Size 15.2cmX127cm

0.02

 

 

 

       


  

Shim 302/304SS  Size 15.2cmX127cm

0.025

 

 

 

       


 

Shim 302/304SS  Size 15.2cmX127cm

0.03

 

 

 

       


 

Shim 302/304SS  Size 15.2cmX127cm

0.05

           


 

Shim 302/304SS  Size 15.2cmX127cm

0.06

           


 

Shim 302/304SS  Size 15.2cmX127cm

0.07

           


 

Shim 302/304SS  Size 15.2cmX127cm

0.08

           


 

Shim 302/304SS  Size 15.2cmX127cm

0.1

           


 

Shim 302/304SS  Size 15.2cmX127cm

0.2

           


 

Shim 302/304SS  Size 15.2cmX127cm

0.3

           
                 
                                                         

 

 

Sản phẩm khác

Thông tin giao hàng

Họ và tên*
Địa chỉ *
Số điện thoại *
Email*
Nội dung*