icon-phone 0916 493 365

icon-skypeMr. Kim Hoàng

icon-dienthoai 0916 493 365

icon-mail hoang.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Chiến

icon-dienthoai 0962 683 171

icon-mail chien.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Kiệt

icon-dienthoai 0933 248 988

icon-mail kiet.nguyen@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Long

icon-dienthoai 0944 322 677

icon-mail long.truong@anhduongtech.com

Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi

icon-vi
icon-en

icon-hotline0916 493 365

icon-mailkinhdoanh@handtool.com.vn

Chi Tiết Sản Phẩm

Mỏ lết răng cưa 18

HEAVY DUTY

  • PDF TECHNICAL FILE

 

Pipe_and_Plumbing_Tools - Pipe_and_Plumbing_Wrenches_ - HEAVY_DUTY - HEAVY_DUTY   Pipe and Plumbing Tools - Pipe and Plumbing Wrenches  - HEAVY DUTY - HEAVY DUTY

HEAVY DUTY

  • PDF TECHNICAL FILE
Code Units to add to cart
                 
61299 6 13 3/4 11 0.2 6 1 Units to add to cart
61014 8 15 1 14 0.4 6 1 Units to add to cart
61015 10 20 1.1/2 17 0.8 6 1 Units to add to cart
61016 12 23 2 20 1.3 6 1 Units to add to cart
61017 14 25 2 23 1.7 6 1 Units to add to cart
61018 18 28 2.1/2 26 2.6 3 1 Units to add to cart
61019 24 33 3 29 4.5 1 - Units to add to cart
61020 36 43 5 33 9.5 1 - Units to add to cart
61021 48 57 6 35 14 1 - Units to add to cart
61045 60 85 8 41 20 1 - Units to add to cart

HEAVY DUTY WRENCH SPARE PARTS

 

HEAVY DUTY WRENCH SPARE PARTS

Code Units to add to cart
             
81000 48"     *   Units to add to cart
81001 8"     *   Units to add to cart
81002 10"     *   Units to add to cart
81003 12"     *   Units to add to cart
81004 14"     *   Units to add to cart
81005 18"     *   Units to add to cart
81006 24"     *   Units to add to cart
81007 36"     *   Units to add to cart
81008 8"       * Units to add to cart
81009 10"       * Units to add to cart
81010 12"       * Units to add to cart
81011 14"       * Units to add to cart
81012 18"       * Units to add to cart
81013 24"       * Units to add to cart
81014 36"       * Units to add to cart
81015 8"   *     Units to add to cart
81016 10"   *     Units to add to cart
81017 12"   *     Units to add to cart
81018 14"   *     Units to add to cart
81019 18"   *     Units to add to cart
81020 24"   *     Units to add to cart
81021 36"   *     Units to add to cart
81022 8" *       Units to add to cart
81023 10" *       Units to add to cart
81024 12" *       Units to add to cart
81025 14" *       Units to add to cart
81026 18" *       Units to add to cart
81027 24" *       Units to add to cart
81028 36" *       Units to add to cart
81029 48"       * Units to add to cart
81030 48"   *     Units to add to cart
81031 48" *       Units to add to cart
81671 60"     *   Units to add to cart
81672 60"   *     Units to add to cart
81673 60"       * Units to add to cart
81674 60" *       Units to add to cart
85082 6"       * Units to add to cart
85083 6"   *     Units to add to cart
85084 6"     *   Units to add to cart
85085 6" *       Units to add to cart

Sản phẩm khác

Thông tin giao hàng

Họ và tên*
Địa chỉ *
Số điện thoại *
Email*
Nội dung*