icon-phone 0916 493 365

icon-skypeMr. Kim Hoàng

icon-dienthoai 0916 493 365

icon-mail hoang.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Chiến

icon-dienthoai 0962 683 171

icon-mail chien.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Kiệt

icon-dienthoai 0933 248 988

icon-mail kiet.nguyen@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Long

icon-dienthoai 0944 322 677

icon-mail long.truong@anhduongtech.com

Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi

icon-vi
icon-en

icon-hotline0916 493 365

icon-mailkinhdoanh@handtool.com.vn

Chi Tiết Sản Phẩm

Mỏ lết răng cưa Egamaster

OFFSET HEAVY DUTY PIPE WRENCH

 • PDF TECHNICAL FILE

 

Pipe_and_Plumbing_Tools - Pipe_and_Plumbing_Wrenches_ - OFFSET_HEAVY_DUTY_PIPE_WRENCH - LLAVE_HEAVY_DUTY_CURVA   Pipe and Plumbing Tools - Pipe and Plumbing Wrenches - OFFSET HEAVY DUTY PIPE WRENCH - LLAVE HEAVY DUTY CURVA

LLAVE HEAVY DUTY CURVA

 • PDF TECHNICAL FILE
Code Units to add to cart
                 
61029 8" 16 1" 20 0.35 6 1 Units to add to cart
61030 10" 20 1.1/2" 23 0.80 6 1 Units to add to cart
61031 12" 22 2" 26 1.30 6 1 Units to add to cart
61032 14" 25 2" 29 1.54 5 1 Units to add to cart
61033 18" 27 2.1/2" 33 2.30 3 - Units to add to cart
61034 24 31 3" 35 4 3 - Units to add to cart

OFFSET PIPE WRENCH 90º

 

Pipe_and_Plumbing_Tools - Pipe_and_Plumbing_Wrenches_ - OFFSET_PIPE_WRENCH_90º - OFFSET_PIPE_WRENCH_90º   Pipe and Plumbing Tools - Pipe and Plumbing Wrenches - OFFSET PIPE WRENCH 90º - OFFSET PIPE WRENCH 90º

OFFSET PIPE WRENCH 90º

 • PDF TECHNICAL FILE
Code Units to add to cart
                 
61377 14" 25 2" 23 1.60 2 1 Units to add to cart
61378 18" 29 2.1/2" 26 2.70 1 - Units to add to cart

ALUMINIUM PIPE WRENCHES

 • PDF TECHNICAL FILE

 

Pipe_and_Plumbing_Tools - Pipe_and_Plumbing_Wrenches_ - ALUMINIUM_PIPE_WRENCHES - ALUMINIUM_PIPE_WRENCHES   Pipe and Plumbing Tools - Pipe and Plumbing Wrenches - ALUMINIUM PIPE WRENCHES - ALUMINIUM PIPE WRENCHES

ALUMINIUM PIPE WRENCHES

 • PDF TECHNICAL FILE
Code Units to add to cart
                 
61044 10" 20 1.1/2 17 0.5 6 1 Units to add to cart
61023 12" 23 2 20 0.8 6 1 Units to add to cart
61024 14" 25 2 23 0.9 3 1 Units to add to cart
61025 18" 28 2.1/2 26 1.6 1 - Units to add to cart
61026 24" 33 3 29 2.5 1 - Units to add to cart
61027 36" 43 5 33 5 1 - Units to add to cart
61028 48" 55 6 35 8.1 1 - Units to add to cart
Pipe_and_Plumbing_Tools - Pipe_and_Plumbing_Wrenches_ - ALUMINIUM_PIPE_WRENCHES - ALUMINIUM_PIPE_WRENCHES   Pipe and Plumbing Tools - Pipe and Plumbing Wrenches - ALUMINIUM PIPE WRENCHES - ALUMINIUM PIPE WRENCHES

ALUMINIUM PIPE WRENCHES

 • PDF TECHNICAL FILE
Code Units to add to cart
                 
61363 14" 25 2" 28 0.8 6 1 Units to add to cart
61364 18" 28 2.1/2" 39 1.2 2 - Units to add to cart
61365 24" 34 3" 42 2.2 1 - Units to add to cart

BLITZ

 • PDF TECHNICAL FILE

 

Pipe_and_Plumbing_Tools - Pipe_and_Plumbing_Wrenches_ - BLITZ - BLITZ   Pipe and Plumbing Tools - Pipe and Plumbing Wrenches - BLITZ - BLITZ

BLITZ

Code Units to add to cart
                 
61465 175mm 19 1" 12 0.3 6 1 Units to add to cart
61466 225mm 20 1.1/2" 15 0.6 6 1 Units to add to cart
61467 275mm 21 2" 16 0.8 6 1 Units to add to cart
61468 300mm 23 2.1/2" 17 1.0 6 - Units to add to cart
61469 350mm 24 3" 17 1.1 6 - Units to add to cart

SPUD

 • PDF TECHNICAL FILE

 

Pipe_and_Plumbing_Tools - Pipe_and_Plumbing_Wrenches_ - SPUD - SPUD   Pipe and Plumbing Tools - Pipe and Plumbing Wrenches - SPUD - SPUD

SPUD

Code Units to add to cart
                 
61369 12" 24 2.5/8" 16 1.2 6 1 Units to add to cart

HEX PIPE WRENCH

 • PDF TECHNICAL FILE

 

Pipe_and_Plumbing_Tools - Pipe_and_Plumbing_Wrenches_ - HEX_PIPE_WRENCH - HEX_PIPE_WRENCH   Pipe and Plumbing Tools - Pipe and Plumbing Wrenches - HEX PIPE WRENCH - HEX PIPE WRENCH

HEX PIPE WRENCH

Code Units to add to cart
                 
61368 14.1/2" 29 5/8-1.1/4" 14 2.1 3 1 Units to add to cart

HEXAGONAL OFFSET PIPE WRENCH

 

Pipe_and_Plumbing_Tools - Pipe_and_Plumbing_Wrenches_ - HEXAGONAL_OFFSET_PIPE_WRENCH - HEXAGONAL_OFFSET_PIPE_WRENCH   Pipe and Plumbing Tools - Pipe and Plumbing Wrenches - HEXAGONAL OFFSET PIPE WRENCH - HEXAGONAL OFFSET PIPE WRENCH

HEXAGONAL OFFSET PIPE WRENCH

Code Units to add to cart
                 
61367 9.1/2" 14 1.1/8"-2.5/8" 9.5 0.7 6 1 Units to add to cart

MULTI-PIPE FOR MASTERGRIP DEMO

 

Pipe_and_Plumbing_Tools - Pipe_and_Plumbing_Wrenches_ - MULTI-PIPE_FOR_MASTERGRIP_DEMO - MULTI-PIPE_FOR_MASTERGRIP_DEMO   New

MULTI-PIPE FOR MASTERGRIP DEMO

Code Units to add to cart
         
64691 750mm 1/2"-2" 1.8 Units to add to cart

Sản phẩm khác

Thông tin giao hàng

Họ và tên*
Địa chỉ *
Số điện thoại *
Email*
Nội dung*