icon-phone 0916 493 365

icon-skypeMr. Kim Hoàng

icon-dienthoai 0916 493 365

icon-mail hoang.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Chiến

icon-dienthoai 0962 683 171

icon-mail chien.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Kiệt

icon-dienthoai 0933 248 988

icon-mail kiet.nguyen@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Long

icon-dienthoai 0944 322 677

icon-mail long.truong@anhduongtech.com

Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi

icon-vi
icon-en

icon-hotline0916 493 365

icon-mailkinhdoanh@handtool.com.vn

Chi Tiết Sản Phẩm

SÚNG HƠI SIẾT BULONG (Loại thẳng)
 
SÚNG HƠI SIẾT BULONG
 
Pneumatic_Tools - Impact_Wrenches - IMPACT_WRENCHES - IMPACT_WRENCHES_1
 

IMPACT WRENCHES 1

 
CodeUnits to add to cart
       
55835 3/8" 11000 610 Nm /450 ft-lb 160mm 1,3 Units to add to cart
55836 1/2" 11000 680 Nm /500 ft-lb 160mm 1,3 Units to add to cart
 
Pneumatic_Tools - Impact_Wrenches - IMPACT_WRENCHES - IMPACT_WRENCHES_2
 

IMPACT WRENCHES 2

 
CodeUnits to add to cart
       
55837 3/4" 4000 1695 Nm/1248 ft-lb 248 mm 5,8 Units to add to cart
 
Pneumatic_Tools - Impact_Wrenches - IMPACT_WRENCHES - IMPACT_WRENCHES_3
 

IMPACT WRENCHES 3

 
CodeUnits to add to cart
        
55838 1" 4000 2500 Nm/1080 ft-lb 537 mm 10,6 Eje extendido / extended anvil / Axe étendu = 8" Units to add to cart
55844 1" 4000 2500 Nm/1080 ft-lb 537 mm 10.6 Eje extendido / extended anvil / Axe étendu = 2" Units to add to cart

Sản phẩm khác

Thông tin giao hàng

Họ và tên*
Địa chỉ *
Số điện thoại *
Email*
Nội dung*