icon-phone 0916 493 365

icon-skypeMr. Kim Hoàng

icon-dienthoai 0916 493 365

icon-mail hoang.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Chiến

icon-dienthoai 0962 683 171

icon-mail chien.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Kiệt

icon-dienthoai 0933 248 988

icon-mail kiet.nguyen@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Long

icon-dienthoai 0944 322 677

icon-mail long.truong@anhduongtech.com

Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi

icon-vi
icon-en

icon-hotline0916 493 365

icon-mailkinhdoanh@handtool.com.vn

Chi Tiết Sản Phẩm

Thiết bị làm sạch đường ống Ega DRAINMATIC 100
Thiết bị làm sạch đường ống Ega DRAINMATIC 100

 

DRAINMATIC 100

 
 

 

 
Drain_Cleaning_And_Inspection - Electric_Pipe_Cleaner - DRAINMATIC_100 - 60040   Drain Cleaning And Inspection - Electric Pipe Cleaner - DRAINMATIC 100 - 60040
 
Code Units to add to cart
             
60040 230V 50-60Hz Ø20-100mm 390 W 400 rpm 32 Units to add to cart
60041 110V 50-60Hz Ø20-100mm 390 W 400 rpm 32 Units to add to cart
 
Drain_Cleaning_And_Inspection - Electric_Pipe_Cleaner - DRAINMATIC_100 - DRAINMATIC_100
 

DRAINMATIC 100

 
Code Units to add to cart
         
64240 16mm 135mm 70 Units to add to cart
 
Drain_Cleaning_And_Inspection - Electric_Pipe_Cleaner - DRAINMATIC_100 - DRAINMATIC_100
 

DRAINMATIC 100

 
Code Units to add to cart
         
64241 16mm 135mm 50 Units to add to cart
 
Drain_Cleaning_And_Inspection - Electric_Pipe_Cleaner - DRAINMATIC_100 - DRAINMATIC_100
 

DRAINMATIC 100

 
Code Units to add to cart
         
64242 16mm 100mm 70 Units to add to cart
 
Drain_Cleaning_And_Inspection - Electric_Pipe_Cleaner - DRAINMATIC_100 - DRAINMATIC_100
 

DRAINMATIC 100

 
Code Units to add to cart
         
64249 16mm 130mm 85 Units to add to cart
 
Drain_Cleaning_And_Inspection - Electric_Pipe_Cleaner - DRAINMATIC_100 - DRAINMATIC_100
 

DRAINMATIC 100

 
Code Units to add to cart
         
64243 16mm 35mm 32 Units to add to cart
 
Drain_Cleaning_And_Inspection - Electric_Pipe_Cleaner - DRAINMATIC_100 - DRAINMATIC_100
 

DRAINMATIC 100

 
Code Units to add to cart
         
64244 16mm 28mm 35 Units to add to cart
 
Drain_Cleaning_And_Inspection - Electric_Pipe_Cleaner - DRAINMATIC_100 - DRAINMATIC_100
 

DRAINMATIC 100

 
Code Units to add to cart
         
64245 16mm 37mm 25 Units to add to cart
 
Drain_Cleaning_And_Inspection - Electric_Pipe_Cleaner - DRAINMATIC_100 - DRAINMATIC_100
 

DRAINMATIC 100

 
Code Units to add to cart
         
64246 16mm 40mm 25 Units to add to cart
 
Drain_Cleaning_And_Inspection - Electric_Pipe_Cleaner - DRAINMATIC_100 - DRAINMATIC_100
 

DRAINMATIC 100

 
Code Units to add to cart
         
64248 16mm 8x2.5m 9750 Units to add to cart
85103 16mm 2.5m 1200 Units to add to cart
 
Drain_Cleaning_And_Inspection - Electric_Pipe_Cleaner - DRAINMATIC_100 - DRAINMATIC_100
 

DRAINMATIC 100

 
Code Units to add to cart
         
85104 8mm 4.5m 2350 Units to add to cart
 
Drain_Cleaning_And_Inspection - Electric_Pipe_Cleaner - DRAINMATIC_100 - DRAINMATIC_100
 

DRAINMATIC 100

 
Code Units to add to cart
         
64624 - - 100 Units to add to cart

Sản phẩm khác

Thông tin giao hàng

Họ và tên*
Địa chỉ *
Số điện thoại *
Email*
Nội dung*