icon-phone 0916 493 365

icon-skypeMr. Kim Hoàng

icon-dienthoai 0916 493 365

icon-mail hoang.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Chiến

icon-dienthoai 0962 683 171

icon-mail chien.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Kiệt

icon-dienthoai 0933 248 988

icon-mail kiet.nguyen@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Long

icon-dienthoai 0944 322 677

icon-mail long.truong@anhduongtech.com

Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi

icon-vi
icon-en

icon-hotline0916 493 365

icon-mailkinhdoanh@handtool.com.vn

Chi Tiết Sản Phẩm

Thiết bị làm sạch đường ống Ega DRAINMATIC MAX 200
Thiết bị làm sạch đường ống Ega DRAINMATIC MAX 200

DRAINMATIC MAX 200

 
 

 

 
Drain_Cleaning_And_Inspection - Electric_Pipe_Cleaner - DRAINMATIC_MAX_200 - 60284   Drain Cleaning And Inspection - Electric Pipe Cleaner - DRAINMATIC MAX 200 - 60284
 
Code Units to add to cart
             
60284 230V 50-60Hz Ø50-200 mm 1100W 700 rpm 80 Units to add to cart
60285 110V 50-60Hz Ø50-200 mm 1100W 700 rpm 80 Units to add to cart
 
Drain_Cleaning_And_Inspection - Electric_Pipe_Cleaner - DRAINMATIC_MAX_200 - DRAINMATIC_MAX_200
 

DRAINMATIC MAX 200

 
Code Units to add to cart
         
64632 30mm 80mm 150 Units to add to cart
 
Drain_Cleaning_And_Inspection - Electric_Pipe_Cleaner - DRAINMATIC_MAX_200 - DRAINMATIC_MAX_200
 

DRAINMATIC MAX 200

 
Code Units to add to cart
         
64634 30mm 195m 600 Units to add to cart
 
Drain_Cleaning_And_Inspection - Electric_Pipe_Cleaner - DRAINMATIC_MAX_200 - DRAINMATIC_MAX_200
 

DRAINMATIC MAX 200

 
Code Units to add to cart
         
64635 30mm 75mm 280 Units to add to cart
 
Drain_Cleaning_And_Inspection - Electric_Pipe_Cleaner - DRAINMATIC_MAX_200 - DRAINMATIC_MAX_200
 

DRAINMATIC MAX 200

 
Code Units to add to cart
         
64636 30mm 265mm 360 Units to add to cart
 
Drain_Cleaning_And_Inspection - Electric_Pipe_Cleaner - DRAINMATIC_MAX_200 - DRAINMATIC_MAX_200
 

DRAINMATIC MAX 200

 
Code Units to add to cart
         
64637 30mm 205mm 380 Units to add to cart
 
Drain_Cleaning_And_Inspection - Electric_Pipe_Cleaner - DRAINMATIC_MAX_200 - DRAINMATIC_MAX_200
 

DRAINMATIC MAX 200

 
Code Units to add to cart
         
64638 30mm 120mm 235 Units to add to cart
 
Drain_Cleaning_And_Inspection - Electric_Pipe_Cleaner - DRAINMATIC_MAX_200 - DRAINMATIC_MAX_200
 

DRAINMATIC MAX 200

 
Code Units to add to cart
         
64623 40mm 4m 2300 Units to add to cart
 
Drain_Cleaning_And_Inspection - Electric_Pipe_Cleaner - DRAINMATIC_MAX_200 - DRAINMATIC_MAX_200
 

DRAINMATIC MAX 200

 
Code Units to add to cart
         
64633 30mm 4x5m 28000 Units to add to cart
85102 30mm 5m 7000 Units to add to cart
 
Drain_Cleaning_And_Inspection - Electric_Pipe_Cleaner - DRAINMATIC_MAX_200 - DRAINMATIC_MAX_200
 

DRAINMATIC MAX 200

 
Code Units to add to cart
         
64624 - - 100 Units to add to cart

Sản phẩm khác

Thông tin giao hàng

Họ và tên*
Địa chỉ *
Số điện thoại *
Email*
Nội dung*