icon-phone 0916 493 365

icon-skypeMr. Kim Hoàng

icon-dienthoai 0916 493 365

icon-mail hoang.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Chiến

icon-dienthoai 0962 683 171

icon-mail chien.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Kiệt

icon-dienthoai 0933 248 988

icon-mail kiet.nguyen@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Long

icon-dienthoai 0944 322 677

icon-mail long.truong@anhduongtech.com

Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi

icon-vi
icon-en

icon-hotline0916 493 365

icon-mailkinhdoanh@handtool.com.vn

Chi Tiết Sản Phẩm

Tô vít-Tua vít-Tuốc nơ vít
Screwdrivers - Mastertork - SLOTTED - SLOTTED__mm_   Screwdrivers - Mastertork - SLOTTED - SLOTTED  mm
 

SLOTTED MM

 
Code Units to add to cart
                     
66413 4 0.8 4 - 100 85 185 16 1 Units to add to cart
66414 5.5 1 4 - 125 105 230 8 1 Units to add to cart
66415 6.5 1.2 6 11 125 115 240 6 1 Units to add to cart
66416 8 1.2 8 11 150 130 280 6 1 Units to add to cart
66417 10 1.6 8 11 200 130 330 6 1 Units to add to cart
66418 12 2 10 16 250 130 380 6 - Units to add to cart
66419 14 2.5 10 16 250 130 380 6 - Units to add to cart
 

Sản phẩm khác

Thông tin giao hàng

Họ và tên*
Địa chỉ *
Số điện thoại *
Email*
Nội dung*