icon-phone 0916 493 365

icon-skypeMr. Kim Hoàng

icon-dienthoai 0916 493 365

icon-mail hoang.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Chiến

icon-dienthoai 0962 683 171

icon-mail chien.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Kiệt

icon-dienthoai 0933 248 988

icon-mail kiet.nguyen@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Long

icon-dienthoai 0944 322 677

icon-mail long.truong@anhduongtech.com

Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi

icon-vi
icon-en

icon-hotline0916 493 365

icon-mailhoang.vo@anhduongtech.com

Chi Tiết Sản Phẩm

Bộ lục giác các loại
Bộ lục giác các loại
Wrenches - Hexagonal_Keys_ - SETS - 1
 

1

 
Code Units to add to cart
                 
65351 A 9 T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50 - 250 12 - Units to add to cart
65665 B 9 - T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50 300 6 - Units to add to cart
65650 C 9 T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50 - 250 12 - Units to add to cart
 
Wrenches - Hexagonal_Keys_ - SETS - 2
 

2

 
Code Units to add to cart
               
61499 A 8 1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6 105 12 1 Units to add to cart
61500 A 10 1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-8-10 270 12 1 Units to add to cart
61516 A 10 1/16"-5/64"-3/32"-1/8"-5/32"-3/16"37/32"-1/4"-5/16"-3/8" 270 12 1 Units to add to cart
61512 B 7 2,5-3-4-5-6-8-10 330 12 1 Units to add to cart
61496 C 10 1,5-2-2,5-3-4-5,5-6-8-10 360 12 1 Units to add to cart
61495 C 10 1/16"-5/64"-3/32"-1/8"-5/32"-3/16"-7/32"-1/4"-5/16"-3/8" 360 12 1 Units to add to cart
 

Sản phẩm khác

Thông tin giao hàng

Họ và tên*
Địa chỉ *
Số điện thoại *
Email*
Nội dung*