icon-phone 0916 493 365

icon-skypeMr. Kim Hoàng

icon-dienthoai 0916 493 365

icon-mail hoang.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Chiến

icon-dienthoai 0962 683 171

icon-mail chien.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Kiệt

icon-dienthoai 0933 248 988

icon-mail kiet.nguyen@anhduongtech.com

Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi

icon-vi
icon-en

icon-hotline0916 493 365

icon-mailhoang.vo@anhduongtech.com

Danh mục sản phẩm

Chi Tiết Sản Phẩm

Búa cầm tay đầu tròn 69612
Búa cầm tay đầu tròn 69612
Hammers & Picks - Hammers - BALL PEIN HAMMER - BALL PEIN HAMMER   Hammers_&_Picks - Hammers - BALL_PEIN_HAMMER - BALL_PEIN_HAMMER
 

Cán gỗ

 
Code Units to add to cart
                     
69612 A 81714 280 23 22 80 250 1 1 Units to add to cart
69613 B 81715 300 30 27 94 350 1 1 Units to add to cart
69614 C 81716 320 30 28 104 500 1 1 Units to add to cart
69615 D 81717 340 32 30 118 600 1 1 Units to add to cart
69616 E 81717 340 32 30 118 700 1 1 Units to add to cart
69617 F 81718 370 39 32 127 1000 1 1 Units to add to cart
 
Hammers & Picks - Hammers - BALL PEIN HAMMER - FIBERGLASS   Hammers_&_Picks - Hammers - BALL_PEIN_HAMMER - FIBERGLASS
 

Cán sợi thủy tinh

 
Code Units to add to cart
                     
69704 A 81752 270 23 22 80 250 1 1 Units to add to cart
69705 B 81753 300 30 27 94 350 1 1 Units to add to cart
69706 C 81753 300 30 28 104 500 1 1 Units to add to cart
69758 D 81754 340 32 30 118 600 1 1 Units to add to cart
69707 E 81754 340 32 30 118 700 1 1 Units to add to cart
69708 F 81754 340 39 32 127 1000 1 1 Units to add to cart

Sản phẩm khác

Thông tin giao hàng

Họ và tên*
Địa chỉ *
Số điện thoại *
Email*
Nội dung*