icon-phone 0916 493 365

icon-skypeMr. Kim Hoàng

icon-dienthoai 0916 493 365

icon-mail hoang.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Chiến

icon-dienthoai 0962 683 171

icon-mail chien.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Kiệt

icon-dienthoai 0933 248 988

icon-mail kiet.nguyen@anhduongtech.com

Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi

icon-vi
icon-en

icon-hotline0916 493 365

icon-mailhoang.vo@anhduongtech.com

Danh mục sản phẩm

Chi Tiết Sản Phẩm

Búa cầm tay kiểu Anh 69671
Búa cầm tay kiểu Anh 69671
Hammers & Picks - Hammers - BRITISH TYPE STONING HAMMER - BRITISH TYPE STONING HAMMER   Hammers_&_Picks - Hammers - BRITISH_TYPE_STONING_HAMMER - BRITISH_TYPE_STONING_HAMMER
 

Cán gỗ

 
Code Units to add to cart
                 
69671 2.5 Lb COD.81700 280 45 92 45 1 Units to add to cart
69672 3 Lb COD.81700 280 46 104 45 1 Units to add to cart
 
Hammers_&_Picks - Hammers - BRITISH_TYPE_STONING_HAMMER - FIBER_GLASS
 

Cán sợi thủy tinh

 
Code Units to add to cart
                 
69673 2.5 Lb CONIC.81118-RESIN.81742 280 45 92 45 1 Units to add to cart
69674 3 Lb CONIC.81118-RESIN.81742 280 46 104 45 1 Units to add to cart

Sản phẩm khác

Thông tin giao hàng

Họ và tên*
Địa chỉ *
Số điện thoại *
Email*
Nội dung*