icon-phone 0916 493 365

icon-skypeMr. Kim Hoàng

icon-dienthoai 0916 493 365

icon-mail hoang.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Chiến

icon-dienthoai 0962 683 171

icon-mail chien.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Kiệt

icon-dienthoai 0933 248 988

icon-mail kiet.nguyen@anhduongtech.com

Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi

icon-vi
icon-en

icon-hotline0916 493 365

icon-mailhoang.vo@anhduongtech.com

Danh mục sản phẩm

Chi Tiết Sản Phẩm

Búa cầm tay kiểu Đức 69665
Búa cầm tay kiểu Đức 69665
Hammers & Picks - Hammers - GERMAN TYPE STONING HAMMER - GERMAN TYPE STONING HAMMER   Hammers_&_Picks - Hammers - GERMAN_TYPE_STONING_HAMMER - GERMAN_TYPE_STONING_HAMMER
 

Cán gỗ

 
Code Units to add to cart
                 
69665 0.8 81697 260 41 95 40 4 Units to add to cart
69605 1 81697 260 41 95 40 4 Units to add to cart
69606 1.25 81698 260 42 99 43 2 Units to add to cart
69607 1.5 81699 280 42 99 43 2 Units to add to cart
 
Hammers & Picks - Hammers - GERMAN TYPE STONING HAMMER - FIBER GLASS   Hammers_&_Picks - Hammers - GERMAN_TYPE_STONING_HAMMER - FIBER_GLASS
 

Cán sợi thủy tinh

 
Code Units to add to cart
                 
69666 0.8 CONIC.81118 RESIN.81740 260 41 95 40 4 Units to add to cart
69667 1 CONIC.81118 RESIN.81740 260 41 95 40 4 Units to add to cart
69668 1.25 CONIC.81119 RESIN.81741 260 42 99 43 2 Units to add to cart
69669 1 CONIC.81119 RESIN.81741 290 42 99 43 2 Units to add to cart

Sản phẩm khác

Thông tin giao hàng

Họ và tên*
Địa chỉ *
Số điện thoại *
Email*
Nội dung*