icon-phone 0916 493 365

icon-skypeMr. Kim Hoàng

icon-dienthoai 0916 493 365

icon-mail hoang.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Chiến

icon-dienthoai 0962 683 171

icon-mail chien.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Kiệt

icon-dienthoai 0933 248 988

icon-mail kiet.nguyen@anhduongtech.com

Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi

icon-vi
icon-en

icon-hotline0916 493 365

icon-mailhoang.vo@anhduongtech.com

Danh mục sản phẩm

Chi Tiết Sản Phẩm

Búa cày chống cháy nổ - MALLET HAMMER 72796

BRASS MALLET

 
 

 

 
Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Hammers,_Picks_And_Axes - BRASS_MALLET - BRASS
 

BRASS

 
Code Units to add to cart
       
72796 900 4500 Units to add to cart
72797 900 5400 Units to add to cart
72798 900 7650 Units to add to cart
 

COPPER MALLET

 
 

 

 
Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Hammers,_Picks_And_Axes - COPPER_MALLET - COPPER
 

COPPER

 
Code Units to add to cart
       
72799 350 1350 Units to add to cart

Sản phẩm khác

Thông tin giao hàng

Họ và tên*
Địa chỉ *
Số điện thoại *
Email*
Nội dung*