icon-phone 0916 493 365

icon-skypeMr. Kim Hoàng

icon-dienthoai 0916 493 365

icon-mail hoang.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Chiến

icon-dienthoai 0962 683 171

icon-mail chien.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Kiệt

icon-dienthoai 0933 248 988

icon-mail kiet.nguyen@anhduongtech.com

Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi

icon-vi
icon-en

icon-hotline0916 493 365

icon-mailhoang.vo@anhduongtech.com

Danh mục sản phẩm

Chi Tiết Sản Phẩm

Búa kỹ thuật kiểu Đức 69618
Búa kỹ thuật kiểu Đức 69618
Hammers & Picks - Hammers - GERMAN TYPE MACHINIST`S HAMMER - GERMAN TYPE MACHINIST`S HAMMER   Hammers_&_Picks - Hammers - GERMAN_TYPE_MACHINIST`S_HAMMER - GERMAN_TYPE_MACHINIST`S_HAMMER
 

Cán gỗ

 
Code Units to add to cart
                   
69618 200 81701 275 20 96 21 6 1 Units to add to cart
69619 300 81702 305 23 103 23 6 1 Units to add to cart
69620 400 81702 305 27 118 28 6 1 Units to add to cart
69621 500 81703 325 27 118 28 6 1 Units to add to cart
69622 600 81703 325 29 123 31 6 1 Units to add to cart
69675 800 81704 340 33 128 32 6 1 Units to add to cart
69676 1000 81705 355 37 135 37 6 1 Units to add to cart
 
Hammers & Picks - Hammers - GERMAN TYPE MACHINIST`S HAMMER - FIBERGLASS   Hammers_&_Picks - Hammers - GERMAN_TYPE_MACHINIST`S_HAMMER - FIBERGLASS
 

Cán sợi thủy tinh

 
Code Units to add to cart
                   
69731 200 81743 255 20 96 21 6 1 Units to add to cart
69732 300 81744 275 23 103 23 6 1 Units to add to cart
69733 400 81744 275 27 118 28 6 1 Units to add to cart
69734 500 81745 300 27 118 28 6 1 Units to add to cart
69735 600 81745 300 29 123 31 6 1 Units to add to cart
69736 800 81746 350 33 128 32 6 1 Units to add to cart
69737 1000 81746 350 37 135 37 6 1 Units to add to cart

Sản phẩm khác

Thông tin giao hàng

Họ và tên*
Địa chỉ *
Số điện thoại *
Email*
Nội dung*