icon-phone 0916 493 365

icon-skypeMr. Kim Hoàng

icon-dienthoai 0916 493 365

icon-mail hoang.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Chiến

icon-dienthoai 0962 683 171

icon-mail chien.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Kiệt

icon-dienthoai 0933 248 988

icon-mail kiet.nguyen@anhduongtech.com

Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi

icon-vi
icon-en

icon-hotline0916 493 365

icon-mailhoang.vo@anhduongtech.com

Danh mục sản phẩm

Chi Tiết Sản Phẩm

Búa kỹ thuật kiểu Pháp 69691
Búa kỹ thuật kiểu Pháp 69691
Hammers & Picks - Hammers - FRENCH TYPE MACHINIST`S HAMMER - FRENCH TYPE MACHINIST`S HAMMER   Hammers_&_Picks - Hammers - FRENCH_TYPE_MACHINIST`S_HAMMER - FRENCH_TYPE_MACHINIST`S_HAMMER
 

Cán gỗ

 
Code Units to add to cart
                     
69691 25 81711 280 22 96 25 250 6 1 Units to add to cart
69692 30 81712 300 29 96 30 375 6 1 Units to add to cart
69693 35 81713 350 38 102 35 675 6 1 Units to add to cart
69694 40 81713 350 40 116 40 900 6 1 Units to add to cart
69695 45 81713 350 44 124 45 1100 6 1 Units to add to cart
 
Hammers & Picks - Hammers - FRENCH TYPE MACHINIST`S HAMMER - FIBERGLASS   Hammers_&_Picks - Hammers - FRENCH_TYPE_MACHINIST`S_HAMMER - FIBERGLASS
 

Cán sợi thủy tinh

 
Code Units to add to cart
                     
69738 25 81749 270 22 96 25 250 6 1 Units to add to cart
69739 30 81750 300 29 96 30 375 6 1 Units to add to cart
69740 35 81750 300 38 102 35 675 6 1 Units to add to cart
69741 40 81751 350 40 116 40 900 6 1 Units to add to cart
69756 45 81751 350 44 124 45 1100 6 1 Units to add to cart

Sản phẩm khác

Thông tin giao hàng

Họ và tên*
Địa chỉ *
Số điện thoại *
Email*
Nội dung*