icon-phone 0916 493 365

icon-skypeMr. Kim Hoàng

icon-dienthoai 0916 493 365

icon-mail hoang.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Chiến

icon-dienthoai 0962 683 171

icon-mail chien.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Kiệt

icon-dienthoai 0933 248 988

icon-mail kiet.nguyen@anhduongtech.com

Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi

icon-vi
icon-en

icon-hotline0916 493 365

icon-mailhoang.vo@anhduongtech.com

Danh mục sản phẩm

Chi Tiết Sản Phẩm

Búa nhổ đinh 69742
Búa nhổ đinh 69742

Búa nhổ đinh thường

 

Hammers & Picks - Hammers - CLAW HAMMER - STANDARD   Hammers_&_Picks - Hammers - CLAW_HAMMER - STANDARD
 

Cán gỗ

 
Code Units to add to cart
                   
69742 600 COD. 81723 330 34 145 7 6 1 Units to add to cart
 
Hammers & Picks - Hammers - CLAW HAMMER - FIBERGLASS   Hammers_&_Picks - Hammers - CLAW_HAMMER - FIBERGLASS
 

Cán sợi thủy tinh

 
Code Units to add to cart
                   
69719 550 81756 330 30 138 7 6 1 Units to add to cart

 

Hammers_&_Picks - Hammers - 16_OZ_CLAW_HAMMER - 16_OZ_CLAW_HAMMER
 

 

Cán bọc nhựa

 

 

Code Units to add to cart
                   
69680 16 338 29 130 8 29 6 1 Units to add to cart

 

Búa nhổ đinh kiểu Mỹ

 

Hammers & Picks - Hammers - CLAW HAMMER - STANDARD   Hammers_&_Picks - Hammers - CLAW_HAMMER - STANDARD
 

Cán gỗ

 
Code Units to add to cart
                     
69679 21 81724 280 23 102 6 250 6 1 Units to add to cart
69608 23 81725 300 23 111 6 350 6 1 Units to add to cart
69609 25 81726 320 25 128 6 450 6 1 Units to add to cart
69610 27 61726 320 27 132 7 525 6 1 Units to add to cart
69611 29 81726 320 28 136 9 600 6 1 Units to add to cart
 
Hammers & Picks - Hammers - CLAW HAMMER - FIBERGLASS   Hammers_&_Picks - Hammers - CLAW_HAMMER - FIBERGLASS
 

Cán sợi thủy tinh

 
Code Units to add to cart
                     
69743 21 81757 300 23 102 6 250 6 1 Units to add to cart
69744 23 81757 300 23 111 6 350 6 1 Units to add to cart
69745 25 81758 330 25 128 6 450 6 1 Units to add to cart
69746 27 81758 330 27 132 7 525 6 1 Units to add to cart
69747 29 81759 380 28 136 9 600 6 1 Units to add to cart

Sản phẩm khác

Thông tin giao hàng

Họ và tên*
Địa chỉ *
Số điện thoại *
Email*
Nội dung*