icon-phone 0916 493 365

icon-skypeMr. Kim Hoàng

icon-dienthoai 0916 493 365

icon-mail hoang.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Chiến

icon-dienthoai 0962 683 171

icon-mail chien.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Kiệt

icon-dienthoai 0933 248 988

icon-mail kiet.nguyen@anhduongtech.com

Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi

icon-vi
icon-en

icon-hotline0916 493 365

icon-mailhoang.vo@anhduongtech.com

Danh mục sản phẩm

Chi Tiết Sản Phẩm

Cờ lê chống cháy nổ 75240

Hãng sản xuất: Ega Master- Tây Ban Nha

Model: 70140

Vật liệu: BERYLLIUM COPPER

 

OPEN-END WRENCH (MM)

 
 

 

 
Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Wrenches_ - OPEN-END_WRENCH_(mm) - BERYLLIUM_COPPER
 

BERYLLIUM COPPER

 
Code Units to add to cart
         
75240 4-5 90 30 Units to add to cart
75242 5-5,5 90 30 Units to add to cart
70135 6-7 95 40 Units to add to cart
70136 6-8 95 40 Units to add to cart
76871 7-8 95 50 Units to add to cart
70137 7-9 95 55 Units to add to cart
70138 8-9 100 60 Units to add to cart
70139 8-10 100 65 Units to add to cart
70140 9-10 105 70 Units to add to cart
70141 9-11 110 75 Units to add to cart
70142 10-11 115 85 Units to add to cart
70143 10-12 120 95 Units to add to cart
76873 10-13 120 95 Units to add to cart
70144 10-14 125 115 Units to add to cart
75244 11-13 125 120 Units to add to cart
70145 11-14 125 125 Units to add to cart
70146 12-13 125 135 Units to add to cart
70147 12-14 130 145 Units to add to cart
76875 13-14 130 145 Units to add to cart
73648 13-15 135 165 Units to add to cart
70148 14-15 145 165 Units to add to cart
76877 14-16 150 170 Units to add to cart
70149 14-17 150 180 Units to add to cart
70150 16-17 155 200 Units to add to cart
70151 16-18 165 210 Units to add to cart
70152 17-19 170 230 Units to add to cart
70153 17-22 175 270 Units to add to cart
70154 18-19 180 280 Units to add to cart
76879 18-20 180 280 Units to add to cart
74625 19-20 180 280 Units to add to cart
70155 19-22 185 330 Units to add to cart
70156 19-24 185 360 Units to add to cart
70157 20-22 195 370 Units to add to cart
74627 21-22 195 390 Units to add to cart
70158 21-23 200 410 Units to add to cart
75246 22-23 200 410 Units to add to cart
70159 22-24 210 440 Units to add to cart
70160 22-27 210 470 Units to add to cart
76881 23-26 220 500 Units to add to cart
75248 24-25 220 500 Units to add to cart
70161 24-26 220 500 Units to add to cart
70162 24-27 230 550 Units to add to cart

Sản phẩm khác

Thông tin giao hàng

Họ và tên*
Địa chỉ *
Số điện thoại *
Email*
Nội dung*