icon-phone 0916 493 365

icon-skypeMr. Kim Hoàng

icon-dienthoai 0916 493 365

icon-mail hoang.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Chiến

icon-dienthoai 0962 683 171

icon-mail chien.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Kiệt

icon-dienthoai 0933 248 988

icon-mail kiet.nguyen@anhduongtech.com

Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi

icon-vi
icon-en

icon-hotline0916 493 365

icon-mailhoang.vo@anhduongtech.com

Danh mục sản phẩm

Chi Tiết Sản Phẩm

Cờ lê chống cháy nổ 75241 OPEN-END WRENCH (MM)

Cờ lê chống cháy nổ 70140 OPEN-END WRENCH (MM)

Hãng sản xuất: Ega Master

Model: 75241 

Vật liệu: ALUMINIUM BRONZE

 

OPEN-END WRENCH (MM)

 

 

 
Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Wrenches_ - OPEN-END_WRENCH_(mm) - ALUMINIUM_BRONZE
 

ALUMINIUM BRONZE

 
Code Units to add to cart
         
75241 4-5 90 30 Units to add to cart
75243 5-5,5 90 30 Units to add to cart
70549 6-7 95 40 Units to add to cart
70550 6-8 95 40 Units to add to cart
76872 7-8 95 50 Units to add to cart
70551 7-9 95 55 Units to add to cart
70552 8-9 100 60 Units to add to cart
70553 8-10 100 65 Units to add to cart
70554 9-10 105 70 Units to add to cart
70555 9-11 110 75 Units to add to cart
70556 10-11 115 85 Units to add to cart
70557 10-12 120 95 Units to add to cart
76874 10-13 120 95 Units to add to cart
70558 10-14 125 115 Units to add to cart
75245 11-13 125 120 Units to add to cart
70559 11-14 125 125 Units to add to cart
70560 12-13 125 135 Units to add to cart
70561 12-14 130 145 Units to add to cart
76876 13-14 130 145 Units to add to cart
73649 13-15 135 165 Units to add to cart
70562 14-15 145 165 Units to add to cart
76878 14-16 150 170 Units to add to cart
70563 14-17 150 180 Units to add to cart
70564 16-17 155 200 Units to add to cart
70565 16-18 165 210 Units to add to cart
70566 17-19 170 230 Units to add to cart
70567 17-22 175 270 Units to add to cart
70568 18-19 180 280 Units to add to cart
76880 18-20 180 280 Units to add to cart
74626 19-20 180 280 Units to add to cart
70569 19-22 185 330 Units to add to cart
70570 19-24 185 360 Units to add to cart
70571 20-22 195 370 Units to add to cart
70572 21-23 200 410 Units to add to cart
74628 21-22 195 370 Units to add to cart
75247 22-23 200 410 Units to add to cart
70573 22-24 210 440 Units to add to cart
70574 22-27 210 470 Units to add to cart
76882 23-26 220 500 Units to add to cart
75249 24-25 220 500 Units to add to cart
70575 24-26 220 500 Units to add to cart
70576 24-27 230 550 Units to add to cart
72922 24-30 230 550 Units to add to cart
70577 25-28 240 550 Units to add to cart
74832 26-29 240 550 Units to add to cart
70578 27-29 250 650 Units to add to cart
71821 27-30 250 650 Units to add to cart
75252 28-30 250 650 Units to add to cart
72924 27-32 250 700 Units to add to cart
75254 30-31 260 750 Units to add to cart
70579 30-32 260 750 Units to add to cart
73006 30-34 260 900 Units to add to cart
72926 30-36 260 900 Units to add to cart
75256 32-34 260 1000 Units to add to cart
75258 32-35 260 1100 Units to add to cart
70580 32-36 260 1150 Units to add to cart
75260 33-35 300 1300 Units to add to cart
70581 34-36 300 1500 Units to add to cart
75262 35-36 305 1500 Units to add to cart
75264 36-38 320 1500 Units to add to cart
73336 36-41 330 1500 Units to add to cart
75266 38-42 340 1600 Units to add to cart
70582 41-46 350 1800 Units to add to cart
72919 46-50 370 2100 Units to add to cart
73389 50-52 385 2500 Units to add to cart
76097 50-55 385 2500 Units to add to cart
76886 50-60 400 3000 Units to add to cart
70583 50-60 400 3300 Units to add to cart
70584 55-60 410 3300 Units to add to cart
70585 60-65 430 4550 Units to add to cart
70586 65-70 460 7600 Units to add to cart
70587 70-80 500 9200

Sản phẩm khác

Thông tin giao hàng

Họ và tên*
Địa chỉ *
Số điện thoại *
Email*
Nội dung*