icon-phone 0916 493 365

icon-skypeMr. Kim Hoàng

icon-dienthoai 0916 493 365

icon-mail hoang.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Chiến

icon-dienthoai 0962 683 171

icon-mail chien.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Kiệt

icon-dienthoai 0933 248 988

icon-mail kiet.nguyen@anhduongtech.com

Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi

icon-vi
icon-en

icon-hotline0916 493 365

icon-mailhoang.vo@anhduongtech.com

Danh mục sản phẩm

Chi Tiết Sản Phẩm

Đầu tuýp đen, vuông 2.1/2 inch, Ega Master 68817

Impact Socket Wrenches 

 
Socket_Wrenches - Impact_Socket_Wrenches - 2.1/2_MM - 2.1/2_MM   Socket Wrenches - Impact Socket Wrenches - 2.1/2 MM - 2.1/2 MM
 

21/2 MM

 
Code AF-6 Units to add to cart
                 
68817 41mm 120 80 130 36 7,5 1 Units to add to cart
68818 42mm 120 80 130 36 7,5 1 Units to add to cart
68819 46mm 120 85 130 36 7,5 1 Units to add to cart
68820 50mm 120 90 130 36 7,5 1 Units to add to cart
68821 55mm 120 95 130 36 7,5 1 Units to add to cart
68822 60mm 120 95 130 36 7,5 1 Units to add to cart
68823 65mm 120 105 130 36 7,5 1 Units to add to cart
65452 70mm 125 110 130 40 7,5 1 Units to add to cart
65453 75mm 125 118 130 45 7,5 1 Units to add to cart
65454 80mm 125 124 130 45 8,0 1 Units to add to cart
65455 85mm 132 128 130 50 8,5 1 Units to add to cart
65456 90mm 132 135 130 50 9,0 1 Units to add to cart
65457 95mm 140 138 130 55 11 1 Units to add to cart
65458 100mm 140 146 130 55 13 1 Units to add to cart
65459 105mm 146 155 130 60 13 1 Units to add to cart
65460 110mm 155 158 130 65 13 1 Units to add to cart
65461 115mm 158 167 130 65 15 1 Units to add to cart
65462 120mm 160 175 130 70 16 1 Units to add to cart
65463 125mm 165 180 130 75 18 1 Units to add to cart
65464 130mm 169 185 130 75 19 1 Units to add to cart
65465 135mm 175 188 130 80 20 1 Units to add to cart
65466 140mm 180 200 130 80 20 1 Units to add to cart
65467 145mm 183 205 130 80 20 1 Units to add to cart
65468 150mm 192 208 130 85 21 1 Units to add to cart
65469 155mm 195 215 130 90 25 1 Units to add to cart
65470 160mm 200 225 130 90 28 1 Units to add to cart
65471 165mm 204 228 130 95 30 1 Units to add to cart
65472 170mm 207 235 130 95 32 1 Units to add to cart
65473 175mm 211 240 130 95 35 1 Units to add to cart
65474 180mm 217 248 130 110 37 1 Units to add to cart
65475 185mm 218 255 130 110 40 1 Units to add to cart
65476 190mm 220 265 130 120 43 1 Units to add to cart
65477 200mm 225 275 130 120 46 1 Units to add to cart
68824 205mm 230 280 130 120 49 1 Units to add to cart
68825 210mm 230 290 130 120 55 1 Units to add to cart
68826 215mm 230 290 130 120 60 1 Units to add to cart
68827 220mm 230 300 130 120 65 1 Units to add to cart
68828 225mm 230 310 130 120 65 1

Sản phẩm khác

Thông tin giao hàng

Họ và tên*
Địa chỉ *
Số điện thoại *
Email*
Nội dung*