icon-phone 0916 493 365

icon-skypeMr. Kim Hoàng

icon-dienthoai 0916 493 365

icon-mail hoang.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Chiến

icon-dienthoai 0962 683 171

icon-mail chien.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Kiệt

icon-dienthoai 0933 248 988

icon-mail kiet.nguyen@anhduongtech.com

Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi

icon-vi
icon-en

icon-hotline0916 493 365

icon-mailhoang.vo@anhduongtech.com

Danh mục sản phẩm

Chi Tiết Sản Phẩm

Kìm cắt
Kìm cắt

Kìm cắt

Pliers - Pliers_Mastercut_Titacrom_Bimat - PLIERS_-_DIAGONAL_CUTTING_PLIERS - PLIERS_-_DIAGONAL_CUTTING_PLIERS

 

PLIERS - DIAGONAL CUTTING PLIERS

 
Code Units to add to cart
                         
62299 160 37 23 11 35 3 2.5 2 210 6 5 Units to add to cart
62350 190 40 25 11 29 3.5 2.7 2.2 250 6 5 Units to add to cart

Pliers - Pliers_Mastercut_Titacrom_Bimat - PLIERS_-_HEAVY_DUTY_CUTTING_NIPPERS - PLIERS_-_HEAVY_DUTY_CUTTING_NIPPERS

PLIERS - HEAVY DUTY CUTTING NIPPERS

 
Code Units to add to cart
                         
62300 180 40 21 12 24 3.5 2.7 2.2 350 6 5 Units to add to cart
62598 200 40 21 12 22 4 3 2.5 380 6 5 Units to add to cart

Sản phẩm khác

Thông tin giao hàng

Họ và tên*
Địa chỉ *
Số điện thoại *
Email*
Nội dung*