icon-phone 0916 493 365

icon-skypeMr. Kim Hoàng

icon-dienthoai 0916 493 365

icon-mail hoang.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Chiến

icon-dienthoai 0962 683 171

icon-mail chien.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Kiệt

icon-dienthoai 0933 248 988

icon-mail kiet.nguyen@anhduongtech.com

Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi

icon-vi
icon-en

icon-hotline0916 493 365

icon-mailhoang.vo@anhduongtech.com

Danh mục sản phẩm

Chi Tiết Sản Phẩm

Kìm mũi xiên, mỏ dài cong
Kìm mũi xiên, mỏ dài cong Kìm mũi xiên, mỏ dài cong Kìm mũi xiên, mỏ dài cong

Kìm mũi xiên, mỏ dài cong – Model: 62500, 62501
Hãng sản xuất: Ega Master
Xuất xứ: Tây Ban Nha

 

PLIERS - BENT NOSE PLIERS

  • PDF TECHNICAL FILE

 

Pliers - Pliers_Mastercut_Titacrom_Bimat - PLIERS_-_BENT_NOSE_PLIERS - PLIERS_-_BENT_NOSE_PLIERS

PLIERS - BENT NOSE PLIERS

  • PDF TECHNICAL FILE
Code Units to add to cart
                 
62500 160 3 2 1.5 170 6 1 Units to add to cart
62501 200 3.5 2.5 2 210 6 1 Units to add to cart

PLIERS - DIAGONAL CUTTING PLIERS

  • PDF TECHNICAL FILE

 

Pliers - Pliers_Mastercut_Titacrom_Bimat - PLIERS_-_DIAGONAL_CUTTING_PLIERS - PLIERS_-_DIAGONAL_CUTTING_PLIERS

PLIERS - DIAGONAL CUTTING PLIERS

Code Units to add to cart
                 
62299 160 3 2.5 2 210 6 5 Units to add to cart
62350 190 3.5 2.7 2.2 250 6 5 Units to add to cart

PLIERS - HEAVY DUTY CUTTING NIPPERS

  • PDF TECHNICAL FILE

 

Pliers - Pliers_Mastercut_Titacrom_Bimat - PLIERS_-_HEAVY_DUTY_CUTTING_NIPPERS - PLIERS_-_HEAVY_DUTY_CUTTING_NIPPERS

Sản phẩm khác

Thông tin giao hàng

Họ và tên*
Địa chỉ *
Số điện thoại *
Email*
Nội dung*