icon-phone 0916 493 365

icon-skypeMr. Kim Hoàng

icon-dienthoai 0916 493 365

icon-mail hoang.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Chiến

icon-dienthoai 0962 683 171

icon-mail chien.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Kiệt

icon-dienthoai 0933 248 988

icon-mail kiet.nguyen@anhduongtech.com

Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi

icon-vi
icon-en

icon-hotline0916 493 365

icon-mailhoang.vo@anhduongtech.com

Danh mục sản phẩm

Chi Tiết Sản Phẩm

Kìm nhổ đinh cao cấp Ega Master 62141
Kìm nhổ đinh cao cấp Ega Master 62141

Kìm nhổ đinh cao cấp

Pincers - Pincer_-_Tower_Pincer - TOWER_PINCER - MASTERPLUS__

 

MASTERPLUS

 
Code Units to add to cart
                 
62141 9" 35 12 23 400 6 1 Units to add to cart
62143 10" 35 12 23 410 6 1 Units to add to cart
62139 11" 37 16 26 470 6 1 Units to add to cart
62126 13" 40 19 22 740 6 1 Units to add to cart
 
Pincers - Pincer - Tower Pincer - TOWER PINCER - MASTERPLUS   Pincers - Pincer_-_Tower_Pincer - TOWER_PINCER - MASTERPLUS
 

MASTERPLUS

 
Code Units to add to cart
                 
62140 9" 35 12 23 400 6 1 Units to add to cart
62142 10" 35 12 23 410 6 1 Units to add to cart
62138 11" 37 16 26 470 6 1 Units to add to cart

Sản phẩm khác

Thông tin giao hàng

Họ và tên*
Địa chỉ *
Số điện thoại *
Email*
Nội dung*