icon-phone 0916 493 365

icon-skypeMr. Kim Hoàng

icon-dienthoai 0916 493 365

icon-mail hoang.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Chiến

icon-dienthoai 0962 683 171

icon-mail chien.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Kiệt

icon-dienthoai 0933 248 988

icon-mail kiet.nguyen@anhduongtech.com

Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi

icon-vi
icon-en

icon-hotline0916 493 365

icon-mailhoang.vo@anhduongtech.com

Danh mục sản phẩm

Chi Tiết Sản Phẩm

Lưỡi cưa 64433
Lưỡi cưa 64433
 
Lưỡi cưa các loại

Cutting - Hack_Saw - HACK_SAW_BLADES - CARBON_STEEL
 

CARBON STEEL

 
Code Units to add to cart
           
64433 12" 14 100 1,9 Units to add to cart
64434 12" 18 100 1,9 Units to add to cart
64435 12" 24 100 1,9 Units to add to cart
64436 12" 32 100 1,9 Units to add to cart
 
Cutting - Hack_Saw - HACK_SAW_BLADES - HSS-BIMETAL
 

HSS-BIMETAL

 
Code Units to add to cart
           
64437 12" 14 100 1,9 Units to add to cart
64438 12" 18 100 1,9 Units to add to cart
64439 12" 24 100 1,9 Units to add to cart
64440 12" 32 100 1,9 Units to add to cart
 
Cutting - Hack_Saw - HACK_SAW_BLADES - HSS-BIMETAL_(COBALT)
 

HSS-BIMETAL (COBALT)

 
Code Units to add to cart
           
64441 12" 14 100 1,9 Units to add to cart
64442 12" 18 100 1,9 Units to add to cart
64443 12" 24 100 1,9 Units to add to cart
64444 12" 32 100 1,9 Units to add to cart
 
Cutting - Hack_Saw - HACK_SAW_BLADES - HARDENED_SPECIAL_STEEL
 

HARDENED SPECIAL STEEL

 
Code Units to add to cart
           
63771 6" 24 30 6 Units to add to cart

Sản phẩm khác

Thông tin giao hàng

Họ và tên*
Địa chỉ *
Số điện thoại *
Email*
Nội dung*