icon-phone 0916 493 365

icon-skypeMr. Kim Hoàng

icon-dienthoai 0916 493 365

icon-mail hoang.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Chiến

icon-dienthoai 0962 683 171

icon-mail chien.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Kiệt

icon-dienthoai 0933 248 988

icon-mail kiet.nguyen@anhduongtech.com

Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi

icon-vi
icon-en

icon-hotline0916 493 365

icon-mailhoang.vo@anhduongtech.com

Danh mục sản phẩm

Chi Tiết Sản Phẩm

Mỏ lết chống cháy nổ 75772, đầu vuông 1 inch

Mỏ lết chống cháy nổ 75772, đầu vuông 1"

Hãng sản xuất: Ega Master - Tây Ban Nha

Model: 75772

Vật liệu: CU-BE

 

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Socket_Wrenches - CU-BE_mm - 1
 

1" (MM) - 6 (CU-BE)

 
Code Units to add to cart
         
75772 22 55 330 Units to add to cart
75774 24 55 340 Units to add to cart
75776 25 55 340 Units to add to cart
75778 26 55 350 Units to add to cart
75780 27 55 360 Units to add to cart
75782 28 55 370 Units to add to cart
75784 29 55 370 Units to add to cart
75786 30 60 400 Units to add to cart
75788 31 60 410 Units to add to cart
75790 32 60 440 Units to add to cart
75792 34 60 450 Units to add to cart
75794 36 60 460 Units to add to cart
75796 38 60 500 Units to add to cart
70353 41 65 600 Units to add to cart
70354 42 65 700 Units to add to cart
70355 46 65 800 Units to add to cart
70356 50 70 1000 Units to add to cart
70357 55 75 1100 Units to add to cart
70358 60 75 1400 Units to add to cart
70359 65 80 1500 Units to add to cart
70360 70 80 1500 Units to add to cart
70361 75 85 2000 Units to add to cart
70362 80 85 2200 Units to add to cart
70363 85 85 4600 Units to add to cart
70364 90 90 4800 Units to add to cart
70365 95 90 4900 Units to add to cart
70366 100 90 5000 Units to add to cart
70367 105 95 5200

Sản phẩm khác

Thông tin giao hàng

Họ và tên*
Địa chỉ *
Số điện thoại *
Email*
Nội dung*