icon-phone 0916 493 365

icon-skypeMr. Kim Hoàng

icon-dienthoai 0916 493 365

icon-mail hoang.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Chiến

icon-dienthoai 0962 683 171

icon-mail chien.vo@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Kiệt

icon-dienthoai 0933 248 988

icon-mail kiet.nguyen@anhduongtech.com

icon-skypeMr. Long

icon-dienthoai 0944 322 677

icon-mail long.truong@anhduongtech.com

Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi

icon-vi
icon-en

icon-hotline0916 493 365

icon-mailhoang.vo@anhduongtech.com

Chi Tiết Sản Phẩm

Socket Adapter 3/8-1/2

 

Impact Socket Wrenches  ADAPTER

 
 
Socket_Wrenches - Impact_Socket_Wrenches - ADAPTER - ADAPTER
 

ADAPTER

 

 

Code Units to add to cart
                     
60696 3/8-1/2 - - - - - 50 6 1 Units to add to cart
60698 - 1/2-3/8 - - - - 110 6 1 Units to add to cart
60699 - 1/2-3/4 - - - - 130 6 1 Units to add to cart
60700 - - 3/4-1/2 - - - 370 6 1 Units to add to cart
60701 - - 3/4-1 - - - 410 6 1 Units to add to cart
60702 - - - 1-3/4 - - 600 6 1 Units to add to cart
68698 - - - 1"-1.1/2" - - 1100 6 1 Units to add to cart
65448 - - - - 1.1/2"-1" - 2100 6 1 Units to add to cart
65449 - - - - 1.1/2"2.1/2" - 4000 6 1 Units to add to cart
65478 - - - - - 2.1/2"-1.1/2" 4500 6 1

Sản phẩm khác

Thông tin giao hàng

Họ và tên*
Địa chỉ *
Số điện thoại *
Email*
Nội dung*